Wednesday, March 9, 2016

အခ်စ္နဲ႕ စစ္ခင္းၿခင္း

စစ္ေျမကိုခင္း
အို ဒီ စစ္တလင္းမွာျဖင့္
ေညႇာင့္ခလုတ္ ခရာဆူးေတြနဲ႔
တဘက္လူမွာ နာကာစူးပါ့မယ္
အီေဖမွာ ႀကိဳကာ႐ွင္းရတယ္ ...
႐န္တခါ ကိုယ္သာေမာရတယ္
ပြဲေတြ႔မအား။ ။

No comments:

Post a Comment