[X] Choose Font Here

Friday, January 2, 2015

ဒီဇိုင္းမ်ိဳးေဆြသန္းရဲ႕ မ်က္နွာစာအုပ္ေပၚမွ - ထိုပါယ္မယား၏သားကား ရာဇကုမာရ္မည္၏။

  ထိုပါယ္မယား၏သားကား ရာဇကုမာရ္မည္၏။( ၁ ) - Dec 4, 2014

          ရာဇကုမာရ္ က ပုဂံေခတ္ကေန ယေန႔ထိ ပုဂံထီးနန္းကို ကိုအုပ္စိုးခဲ့တဲ့ မင္း ေတြနဲ႔အတူ ထင္႐ွားတဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ 

            ေႏွာင္းလူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးမ်ားစြာပါတဲ့ ပ်ဴ၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ပါဠိ ေလးဘာသာ နဲ႔  ေလးေထာင့္   ေက်ာက္စာတိုင္ေပၚမွာ   ေလးမ်က္ႏွာေရးထိုးခဲ့႐ုံတင္မကပဲေနာက္ထပ္ မိတၱဴတစ္တိုင္ ပါ   ေရးထိုးခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္နဲ႕  အဲဒီေက်ာက္စာ ကအေၾကာင္းျပဳတဲ့  ျမင္းကပါအရပ္ကဂူေျပာက္ၾကီးေစတီကိုတည္ထား
ကိုးကြယ္ခဲ့ျပီးဂူဘုရားအတြင္းမွာဗုတၳဳတ္ပတၱိနံရံပန္းခ်ီမ်ားကိုေရးဆြဲလႈဒါန္း

ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုပါယ္မယား၏သားကား ရာဇကုမာရ္မည္၏။( ၂ ) - Dec 4, 2014

     ရာဇကုမာရ္ရဲ့ေက်ာက္စာကို႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိရျခင္းဟာ ျမန္မာစာေပသမိုင္းမွာအလြန္အေရးပါ တဲ့ျဖစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္၊  ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၁၃ ခုႏွစ္ကျမန္မာစာေပကို ပ်ဳဴ ၊ မြန္၊ စာေပတို႔နဲ႔လည္းႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ ႏိုင္ပါတယ္။ ေက်ာက္စာတိုင္ကို ဂူေျပာက္ၾကီးေဘးကတစ္တိုင္နဲ႔  ဂူေျပာက္ၾကီးေခါင္းရင္းကျမေစတီ  ထဲကတစ္တိုင္  ေတြ႕႐ွိၾကပါတယ္၊ အေၾကာင္းအရာက  က်န္စစ္သားမင္းၾကီး  ေသခါနီး  နာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ရာဇကုမာရ္က သူ႔မိခင္က်န္စစ္သားမိဖုရားထံ  က ရတဲ့လက္ဝတ္ရတနာေတြနဲ႔ ကြ်န္သုံး႐ြာကို ဂူဘုရားတစ္ဆူျပဳ ၿပီး ေ႐ႊဘုရားတစ္ဆူ ဌာပနာကာ ဂူအထြတ္တင္ျပီး က်န္စစ္မင္းၾကီးေ႐ွ႔ေမွာက္မွာ  ေရစက္သြန္းခ် လႈဒါန္းခဲ့တဲ့အေၾကာင္းပါပဲ။

ပ်ဴ  စာဖက္ကစာမ်က္ႏွာကို  ျပင္သစ္က ပညာ႐ွင္စီအိုဗလက္ဒင္ ကဖတ္ေပးပါတယ္။ပ်ဴ  စာ ကိုပထမဆုံးဖတ္ေပးႏိုင္သူပါပဲ၊ အဲဒီေတာ့မွ ရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာပါ ပ်ဴ စာလုံးေတြနဲ ့ တိုက္ဆိုင္ျပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ပ်ဴ စာေတြကိုဖတ္႐ႈႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ရာဇကုမာရ္ရဲ့ အလႈကို က်န္စစ္မင္းၾကီးကသာဓုေခၚျပီး   ေကာင္းေလွာင့္ေတးေကာင္းေလွာင့္ေတးလို႕ ၿမန္မာလိုေျပာတာက ပ်ဴ  ဖက္မွာ ဟျပေဆာ၊ ဟျပေဆာဆိုေတာ့ good ကိုပ်ဴ  စာကေန အဓိပၸါယ္ျပန္  လို႔ရခဲ့ျပီေပါ့။ ရာဇကုမာရ္ရဲ့ေက်ာက္စာတိုင္ကို အခု ပုဂံယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္ၾကီးရဲ ့ေက်ာက္စာ ျပခန္းမွာ    အမွတ္စဥ္ ( ၁၀ )ေရးထိုးျပီးထိန္းသိမ္းထားပါတယ္၊    သကၠရာဇ္ ၄၇၄ ေရးထိုးထားတဲ့ ဒီေက်ာက္စာက ပ်ဴ၊ မြန္၊ပါဠိ၊ ျမန္မာ  ေလးဘာသာ   ေရးထိုးထားျပီးျမန္မာဖက္မွာ စာေၾကာင္းေရ ( ၃၉ )  ေၾကာင္းပါျပီး    ပု႐ွာသၡင္သာသနာ အႏွစ္တစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာႏွစ္ဆာယ္ ေဟတ္ႏွစ္ ---နဲ႔  အစခ်ီထားပါတယ္။

ဒုတိယေက်ာက္စာတိုင္ကိုေတာ့ ျမေစတီေစတီဝင္းအတြင္း ေစတီရဲ႕အေ႐ွ႕ေတာင္ေထာင့္မွာ စိုက္ထူထိန္းသိမ္းထားပါတယ္၊ ေက်ာက္စာပါအေၾကာင္းအရာအရ   ဂူေျပာက္ၾကီး  ေစတီနဲ ့ သက္ဆိုင္ျပီး ျမေစတီနဲ႔သက္ဆိုင္ျခင္းမ႐ွိပါ။
ဒါ့ေၾကာင့္ ျမေစတီေက်ာက္စာဆိုတာထက္ ဂူေျပာက္ၾကီးေက်ာက္စာ၊ ရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာလို႔သာပညာ႐ွင္မ်ားကညႊန္းဆိုပါတယ္။
ဂူေျပာက္ၾကီးဆိုတဲ့အမည္ဟာလည္း ေႏွာင္းအမည္ျဖစ္ျပီး အေျပာက္အမႊန္းေတြကထူးျခားစြာေကာင္းမြန္လို႔ ဂူေျပာက္ၾကီးလို႔ေခၚပုံရပါတယ္။
 ထိုပါယ္မယား၏သားကား ရာဇကုမာရ္မည္၏။( ၃ ) - Dec 4, 2014

   ရာဇကုမာရ္ က က်န္စစ္သားရဲ့သား ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတဲ့ျပႆ     နာ႐ွိပါတယ္၊ ေ႐ွ႕က ဆရာ့ဆရာမ်ားရဲ့ဆရာ Old Burma Early Bagan ကိုေရးခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာလုစ္က ျမန္မာ့သမိုင္းကို ေစာစီးစြာ သုေတသန လုပ္ခဲ့တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကသူ႔အေပၚမွာ ေက်းဇူး႐ွိပါတယ္။
အဲဒီေဒါက္တာလုစ္ကလည္းဇာတ္လမ္းတခ်ဳိ႕ကိုဆက္စပ္စဥ္းစားရာကေန စိတ္ပါလြန္သြားျပီး တစ္ခ်ဳိ႕ အေၾကာင္းအရာေလးေတြက သမိုင္းဆိုင္ရာ ဇာတ္ေကာင္တစ္ခ်ဳိ႕ကို သိပ္ ၿပီးခ်စ္ခင္သြားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြလည္း ႐ွိရာမွာ ရာဇကုမာရ္ဟာအမွတ္ျပည့္အျမဲတမ္းရသူတစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဖခင္ေက်းဇူးအထူးသိသူဆိုတဲ့ ICON က ရာဇဝင္ထဲမွာ ရာဇကုမာရ္ပဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ေနာင္ေတာ့ ပညာ႐ွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မိဖုရားၾတိေလာက ဝဋံသကာေဒဝီကိုေတာ့ မိခင္လို႔ညႊန္းဆိုပါလ်က္ က်န္စစ္မင္းကိုေတာ့ ေကြ်းေမြးေစာင့္ေ႐ွာက္ခဲ့တဲ့ေက်းဇူးကိုပဲေျပာျပီး ေမြးေက်းဇူးအေၾကာင္း မေျပာပါ၊  ဖခင္လို႔ သက္ေရာက္ေစတဲ့ အေရးအသားတစ္လုံးတစ္ပါဒမွ မေတြ ့ရပဲ မင္းၾကီး မင္းၾကီးလို႔သာအၾကိမ္ၾကိမ္သုံးစြဲထားပါတယ္
။ျမန္မာတို႔စိတ္ႏွလုံးမွာစြဲျမဲခဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ေတာ့လည္း က်န္စစ္မင္းၾကီးရဲ့သားအျဖစ္ကေန ေျပာင္းျပီးစဥ္းစားဖို႔ခက္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ ရာဇဝင္ၾကီးေတြကလည္းေျမးကားအရင္းသားကအဖ်ားျဖစ္ခဲ့ေလျပီလို႔လည္းညႊန္းခဲ့ၾကေတာ့ ေျမးျဖစ္သူ အေလာင္းစည္သူကိုထီးနန္းေပးခဲ့လို႔ ရာဇကုမာရ္ဟာ အားလုံးရဲ့   ေမတၱာေတြကို သိမ္းပိုက္ခဲ့တယ္ဆိုၾကတာေပါ့၊ အမွန္ကသူ႔လုပ္ရပ္ေတြကသပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ ့ေနာင္အ႐ွည္ထိသူ႔လုပ္ရပ္ကိုတည္တံ့ေအာင္ထိစီမံကာ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ ရည္မွန္းခ်က္႐ွိ႐ွိ လုပ္ေဆာင္ သြားတာ   ေတြေၾကာင့္ပါ။
ပုဂံကေန အခု ကားနဲ႔ ၄၅ မိနစ္ေလာက္ သြားရမယ့္ ျမကန္နားမွာ က်န္စစ္မင္းလက္ထက္ကေဆာက္ခဲ့တဲ့ စာၾကည့္တိုက္မွာ ရာဇကုမာရ္ဟာ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ သီဟိုဠ္ကလာတဲ့ ပိဋကတ္သုံးပုံကိုကူးယူတဲ့လုပ္ငန္းကို လုပ္ေနခဲ့တာဟာ သာသနာသန္႔စင္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈလို႔   ေခါင္းစဥ္တပ္လိုက တပ္ႏိုင္ပါတယ္၊     အဲဒီပိဋကတိုက္မွာ သူဘာေတြလုပ္ေနသလဲ ဆိုတာကို ျမင္းကပါဂူေျပာက္ၾကီးကနံရံပန္းခ်ီေတြထဲမွာ ေတြ ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္၊ ပုဂံအလံေက်ာက္စာမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဆရာေမာင္ခင္မင္ ဓႏုျဖဴ က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က   ျမန္မာစာပါေမာကၡတစ္ေယာက္ပါ။
         ဆရာက ခ်စ္သူခင္သူမ်ားကိုသုတ္သင္ျခင္းဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ ရာဇကုမာရ္ကို က်န္စစ္သားရဲ့သား မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာပါျပီ။   ကြ်န္ေတာ့္အထင္ေမးရင္လည္း မဟုတ္ႏိုင္လို႔ေျပာပါမယ္၊   ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကျမစ္သားကေနေတြ႕႐ွိတဲ့ ( ၅ ) ဘာသာနဲ႔ေရးထိုးထားတဲ့  ေစာလူးမင္းေက်ာက္စာက ခုႏွစ္ပါတဲ့   ေက်ာက္စာ ထဲမွာ အေစာဆုံးေတြ႕႐ွိရတဲ့ရာဇကုမာရ္ရဲ့
 ေက်ာက္စာထက္ ေစာတဲ့ေက်ာက္စာျဖစ္သြားျပီး တစ္ဘာသာပိုတဲ့ေက်ာက္စာအျဖစ္လည္းေတြ႕႐ွိမႈမွာ  ေ႐ွ႕ကိုေရာက္သြားပါျပီ၊     အဲဒီေက်ာက္စာမွာ   ေစာလူးမင္းက က်န္စစ္သားကို   ေက်းဇူးတင္တဲ့စာသြားေလး လဲပါသလို ဆက္စပ္စဥ္းစားစရာေတြ အမ်ားၾကီးရတဲ့ ေက်ာက္စာလည္းျဖစ္သြားပါျပီ၊ မေတာ္ ရာဇကုမာရ္ ဟာ ေစာလူးမင္းရဲ့ ေဆြမ်ဳိးသားျခင္းျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့ဖက္ကိုလည္း ဦးတည္ေနပါျပီလို႔ ေျပာပါရေစ။ထိုပါယ္မယား၏သားကား ရာဇကုမာရ္မည္၏။( ၄ ) - Dec 5, 2014

      ရာဇကုမာရ္ ပိဋကေတြကို ကူးယူျခင္းလုပ္ခဲ့တဲ့ စာၾကည့္တိုက္ဆိုတာ တူ႐ြင္းေတာင္ေျခ၊ ျမကန္နဲ႔ မလွမ္းမကမ္းက ယာခင္းတစ္ခုထဲမွာပါ၊ ဒါေပမယ့္ အခုမ႐ွိေတာ့ဖူး ႐ြာသားေတြက ေက်ာက္လိုရင္ အဲဒီကေနသြားသြားယူေနၾကပါ၊    ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနက ၁၉၀၅ ခုႏွစ္နဂၢတစ္အမွတ္ ၄၀၅   အရ ဓါတ္ပုံေဟာင္းထဲမွာ ေက်ာက္ဇာျပတင္းလွလွၾကီးနဲ႔ေတြ႕ႏိုင္သလို၊ ေဒါက္တာ လုစ္ရဲ့ Old Burma Early Bagan မွာလည္းဓါတ္ပုံေတြ႕ႏိုင္ပါေသးတယ္။
       ၁၉၁၈ခုႏွစ္က ေျမာက္ဖက္နံရံျပိဳလို႔အနီးအနား႐ြာသားေတြကေက်ာက္တုံးေတြကိုလိုရာသုံးဖို႔ ယူသြားပါေသးသတဲ့။   သူမ်ားေတြသိရင္ေတာ့ ႐ွက္စရာေကာင္းလွသလို ၾကားလို႔လည္း    ေကာင္းလွမယ္   ေတာ့မဟုတ္ပါ။
၁၉၅၇ ႏွစ္က ေညာင္ဦးေက်ာက္ပန္းေတာင္းကားလမ္းေဖာက္ရာမွာေက်ာက္သြင္းခြင့္ရတဲ ကန္ထ႐ိုက္က အဲဒီပိဋကတိုက္ကိုဖ်က္ျပီးေက်ာက္တုံးအားလုံးကို လမ္းတံတားဌာနကို ေက်ာက္သြင္းပါသတဲ့၊
သူမ်ားေမးရင္ရဲရဲသာေျဖလိုက္ပါ၊   မင္းတို႔ရဲ့ပထမဦိးဆုံးစာၾကည့္တိုက္ဘယ္ေရာက္သြားျပီလဲလို႔ဆိုရင္ လမ္းခင္းပစ္လိုက္ျပီလို႔။
အဲဒီေတာ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔စာမတတ္တာ သိတ္မဆန္းေတာ့ပါဘူး။ ျပီးေတာ့လည္း အဲဒီအေဆာက္အဦက ပုဂံမွာ႐ွိတဲ့ေက်ာက္နဲ႔ေဆာက္တဲ့အေဆာက္အဦ ေလးခုပဲ႐ွိတဲ့အထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ပါ၊ ဒါ့အျပင္ရခိုင္႐ိုးမရဲ့ အေ႐ွ႕ဖက္ျခမ္းမွာမွာ ေက်ာက္နဲ႔ေဆာက္တဲ့အထဲမွာ ဒီပိဋကတိုက္ကအၾကီးဆုံးပါတဲ့။
   ကြ်န္ေတာ္ အခု ဒီစာၾကည့္တိုက္ကိုေရာက္ပါတယ္  အေဆာက္အဦရဲ့ ေအာက္ေျခ ပႏၷက္ခုံ   ေတာ့က်န္ေနပါေသးတယ္၊  အဲဒါကိုေ႐ွးေဟာင္းကအားၾကိဳးမာန္တက္ ထိန္းသိမ္းထားရပုံက အခုပညာကို မတတ္ တတ္ေအာင္ အားထုတ္ေနရပုံနဲ႔သိပ္တူေတာ့တာပါပဲ။


 
 ထိုပါယ္မယား၏သားကား ရာဇကုမာရ္မည္၏။( ၅ )

       ပုဂံေခတ္ အေနာ္ရထာလက္ထက္ မွာကတည္းက စာၾကည့္တိုက္႐ွိပါတယ္။  ပိဋကတ္ေတြကို သိုေလွာင္တဲ့ အေဆာက္အဦကို ေ႐ႊဂူလို႔ ေခၚေလ့႐ွိပါတယ္၊  ပထမဦးဆုံး ပိဋကတ္တိုက္က သရပါတံခါးကေနဝင္ျပီး သဗၺညဳေစတီၾကီးဖက္ေကြ႕ေတာ့ ေ႐ႊဂူၾကီးေစတီေခါင္းရင္းက အေဆာက္အဦေပါ့။
အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္ကပိဋကတိုက္ကို ကုန္းေဘာင္ေခတ္က ဘိုးေတာ္ဘုရား(၁၇၈၂-၁၈၁၉)က ၁၇၈၃ မွာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္လႈဒါန္းလိုက္လို႔ ကုန္းေဘာင္ေခတ္လက္ရာျဖစ္ေနပါျပီ၊
မူလ လက္ရာဆိုလို႔ ေက်ာက္ဇာျပဴ တင္း(၃) ခုနဲ႔ မူလအုတ္အဝန္းအဝိုင္းပႏၷက္တု႔ိသာ က်န္ပါေတာ့တယ္။
ရာဇဝင္ေတြမွာေတာ့ သထုံကပင့္လာခဲ့တဲ့ ပိဋက အစုံ(၃၀) ကိုသိမ္းဆည္းသိုမွီးတယ္လို႔ေရးၾကေပမယ့္ ဆရာၾကီးေဒါက္တာသန္းထြန္းကေတာ့ သထုံကေနေပိဋကတ္ေတြ သိမ္းလာ တယ္ဆိုတာ ေက်ာက္စာအေထာက္အထားမ႐ွိသလိုပိဋကတ္ အစုံ(၃၀) လည္းမဆန္႔ပါဖူး တစ္စုံပဲ သိမ္းလို႔ရပါတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
နန္းေတာ္ရာေခါင္းရင္းကေ႐ႊဂူၾကီးဘုရားဟာလည္း ေ႐ႊဂူလို႔ဆိုတဲ့အတြက္ပိဋကတ္ေတြသိမ္းတဲ့ေနရာပါပဲတဲ့၊

  ေ႐ႊဂူၾကီးကို အေလာင္းစည္သူလို႔ေခၚတဲ့ ပထမစည္သူက (၁၇၊ ေမ ၁၁၃၁ မွာတည္ျပီး ၁၇၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၁၁၃၁) မွာျပီးတယ္၊
အဲဒီေ႐ႊဂူၾကီးပါဠိေက်ာက္စာမွာ
« ကာရာေပတြာ လိခါေပတြာ ပိဋကတၱယ မုတၱမံ"
ထိုအခါ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ပိဋကတ္မ်ားကို ကူးယူေစသည္ လို႔ပါတယ္။
အဲဒီပိဋကတ္ေတြကိုေ႐ႊဂူၾကီးမွာထားတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ေ႐ႊဂူပါရင္စာၾကည့္တိုက္
လို႔ သတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္။
- ႐ွဳကူပႅဳ႐ုယ္ပိတကတ္အဥိသုံး ကႅံတရ်၃ဆူ (ေမ၊၁၂၁၃၊ သန္လ်င္ဥိကပ္သင့္ခ်န္)
- သၡင္ ပႅဳေသာ ပိတကတ္၊ ငါ႐ွိခိုဝ္အံ့၊ ပိတကတ္ ႐ွဳယ္ဂူတြင္ ထာလသိယ္
၉၊ေဖေဖၚဝါရီ၊၁၂၃၀၊ သၡင္ျမင္ခုန္တိုင္ ေက်ာက္စာ ) စတဲ့ ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာေတြမွာ ႐ွယ္ဂူ ဆိုတဲ့ ေ႐ႊဂူျပဳတယ္ ဆိုတာေတြမွာလည္းေတြ ႕ႏိုင္ပါတယ္။
         ဒုတိယ စာၾကည့္တိုက္ျဖစ္တဲ့ ျမကန္စာၾကည့္တိုက္က က်န္စစ္သားမင္းၾကီး တည္ေဆာက္ ခဲ့တာျဖစ္ျပီး သီဟိုဠ္ကတင္သြင္းခဲ့တဲ့ သီဟိုဠ္မူ ပိဋကတ္သုံးပုံနဲ႔ ညီညြတ္ေအာင္ က်န္တာေတြကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးတယ္၊ အသစ္လည္း ကူးေရးတဲ့ေနရာလည္းျဖစ္တယ္၊ ဒီတာဝန္ကို ရာဇကုမာရ္က အားၾကိဳးမာန္တက္ ထမ္းေဆာင္ျပီး သီရိလကၤာ၊ မြန္၊ ျမန္မာက ရဟန္းပညာ႐ွိ လူပညာ႐ွိေတြနဲ႔
ပိဋကတ္သန္႔စင္ေရးကို ျမကန္ကစာၾကည့္တိုက္မွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။
အဲဒီျမကန္နားမွာ က်န္စစ္သားေရးထိုးခဲ့တဲ့ ေက်ာက္စာ (၂)ခ်ပ္ က်န္ရစ္ပါတယ္၊ ျမကန္ေက်ာက္စာနဲ ့ အလံပုဂံေက်ာက္စာပါ၊ ျမကန္ေက်ာက္စာမွာတစ္ဖက္ပိတ္ကန္ျဖစ္တဲ့  ျမကန္ကို
မဟာနိဗၺာန္လက္ဆြဲခ်ီေရကန္လို့႔ မင္းၾကီးကအမည္ေပးျပီး အဝိဇၨာခြင္းလို႔ အလင္းေပးမယ့္အေၾကာင္းကို နတ္ျပည္တံခါးကိုဖြင့္လွစ္ကာ လူအေပါင္းတို႔ကို နတ္ျပည္သိုပို႔႔ေဆာင္လမ္းျပေတာ္မူပါမယ္
လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


ထိုပါယ္မယား၏သားကား ရာဇကုမာရ္မည္၏။( ၆ ) - Dec 6,2014

ျမကန္ ေက်ာက္စာမွာ က်န္စစ္မင္းၾကီးလို႔ အမ်ားေခၚတဲ့ ျဂီ ၾတိဘုဝနာဒိတ်ဓမၼရာဇာမင္းဟာဗ်ာဒိတ္ခံမင္း ဆိုတာကိုေတာ့ က၊ ခ၊ ဂ၊ ထိေတာ့ ေရးထိုးေနတုန္းပါပဲ၊
( ဂ ) မ်က္ႏွာမွာေတာ့အလုံးစုံေသာ  ပိဋကတ္ေတာ္ျမတ္ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္တည့္မွန္ေစရန္  စီမံေရးသား ခ်ီးျမွင့္လတၱံ႔၊ ဓမၼစည္ၾကီးအသံကို အႏွံ႕အျပားျမည္ဟည္းေစလတၱံ႕။
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ေတာက္ေျပာင္ေသာေ႐ႊျဖင့္ျပီး၍ ရတနာခုနစ္ပါးတို႔ျဖင့္ ျခယ္လွယ္မြန္းမံ ထားေသာ  နတ္ျပည္တံခါး၏ ကန္႔လန္႔က်င္ ကိုမ၍ ဖြင့္ေပးျပီးေနာက္ လူအေပါင္းတို႔အား နတ္ျပည္သို႔ ပို႔သြင္းလတၱံ႔။


(ဃ) မ်က္ႏွာ မွာေတာ့ အတို႔သခင္ အ႐ွင္တရားမင္းသည္ ေရကိုျမဲျမံစြာ
ဆည္ေစ၏၊ ေရကန္ကိုတူးေစ၏၊
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ဤေရကန္ကိုတူးျပီးလ်င္ ေက်းငွက္ႏွင့္ လူသတၱဝါအေပါင္းတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ မဟာနိဗၺာန္ လက္ေဆြခိေရ - ဟူေသာအမည္ကို ေပးေတာ္မူ၏၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ သိၾကကုန္ေလာ့။ လို ႔ေရး ထိုး သြားတဲ့ အတြက္ ျမကန္ နဲ ့ ပိဋကတိုက္တည္ေဆာက္ခ်ိန္ဟာ တျပိဳင္တည္းျဖစ္ျပီး ခရစ္ႏွစ္ ၁၀၉၀ နဲ႔ ၁၁၁၀ ဝန္းက်င္ကလို႔ယူဆရပါတယ္။
ရာဇကုမာရ္ တစ္ေယာက္ ျမကန္စကၠဴတိုက္လို႔ အစဥ္အလာေခၚခဲ့ၾကတဲ့ ေႏွာင္းလူေတြ ဖ်က္ဆီးျပီး လမ္းခင္း ပစ္လိုက္တဲ့ ျမကန္စာၾကည့္တိုက္မွာ ဘာေတြလုပ္ခဲ့မယ္ဆိုတာ ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၁၃က သူ တည္ေဆာက္ျပီး၊
သူ႔အလႈမွတ္တမ္း  ကို  ပ်ဴ၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ပါဠိ ေလးဘာသာနဲ႔ ဆင္တူ   ႏွစ္တိုင္    ေက်ာက္စာေရးထိုးခဲ့တဲ့  ျမင္းကပါအရပ္က  ဂူေျပာက္ၾကီးေစတီက အတြင္း နံရံေတြမွာ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ နံရံပန္းခ်ီေတြထဲက ယေန႔ထိ ၾကြင္းက်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ နံရံပန္းခ်ီဧရိယာ စတုရန္းေပ ၄၇၇၉ ဒႆ     မ ၉ ထဲမွာ ေျခရာခံလို႔ေတြ႔ျမင္ ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။
ထိုပါယ္မယား၏သားကား ရာဇကုမာရ္မည္၏။( ၇ ) - Dec 7, 2014

  ပုဂံကဗိသုကာကို ပညာ႐ွင္ေတြက ေခတ္ဦးကာလ ( ခရစ္ႏွစ္ ၈၄၉ ကေန ၁၁၁၃ )
ေခတ္ေျပာင္းကာလ ( ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၁၃ ကေန ၁၁၇၄ ) ေခတ္ေႏွာင္းကာလ ( ၁၁၇၄ ကေန ၁၂၈၇ ) လို႔သတ္မွတ္ၾကတယ္။
ျမင္းကပါဂူေျပာက္ၾကီးက ေခတ္ေျပာင္းကာလမွာတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ဂူဘုရားျဖစ္တယ္။

    ဒါေၾကာင့္ရာဇကုမာရ္ရဲ့ ဂူေျပာက္ၾကီးတည္ေဆာက္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ပုဂံရဲ့ ဗိသုကာပညာရပ္နဲ႔ အႏုပညာအဆင့္အတန္းဟာ အ႐ွိန္ရျပီး ထိပ္တန္းက်ေနျပီျဖစ္တယ္၊ ပႏၷက္ပုံစံသေဘာကေတာ့ အလယ္မွာ
မ႑ိဳင္ခံျပီးံေၾကာင္လည္စၾကၤံပတ္လမ္းနဲ႔တကြ နံရံေလးဘက္တက္ ထားသည့္ အေျခခံေလးေထာင့္အေဆာက္အဦမ်ဳိးကို အာ႐ုံခံခန္းမနဲ႔ ဆက္ထားတဲ့ပုံစံမ်ဳိးပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီ ေၾကာင္လည္ပတ္လမ္းတေလ်ာက္က ဝဲ၊ယာနံရံေတြမွာ ပုဂံေခတ္ရဲ့ အေျပာင္ေျမာက္ဆုံးေသာ  ပန္းခ်ီလက္ရာေတြက လြတ္လပ္ရဲရင့္ေသာ စုတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အတူ အသက္ဓါတ္ေတြ ဖ်တ္ဖ်တ္လူးလို႔လြန္႔လို႔
ယေန႔ျမင္ေတြ႕ေနရတာဟာ အသိဥာဏ္ပညာထဲကို ရာဇကုမာရ္က သူ႔ႏွလုံးသားထည့္သြင္းသြားခဲ့တာ အမွန္ပဲလို႔ ဆိုပါရေစ။
ထိုပါယ္မယား၏သားကား ရာဇကုမာရ္မည္၏။( ၈ ) - Dec 7, 2014

    ျမင္းကပါအရပ္က ဂူေျပာက္ၾကီးေစတီမွာေရးဆြဲခဲ့တဲ့နံရံပန္းခ်ီက ကြ်န္ေတာ္အၾကိဳက္ဆုံးနံရံပန္းခ်ီ (၅) ခုထဲမွာပါတယ္၊ အဲဒီထဲမွာမွ ဒီဂူေျပာက္ၾကီးဆရာက စုတ္ခ်က္ေတြ လြတ္လပ္တယ္၊ ရဲရင့္တယ္၊
အေမွာင္မ်ားတဲ့လႈိဏ္ဂူထဲမွာ ေက်ာက္ဇာျပတင္းကေနဝင္မယ့္ အလင္းေရာင္ျပျပပဲ႐ွိေလေတာ့ ရဲလိုေအာ္ကာဆိုတဲ့ ေျမဝါေရာင္ကဲျပီး ေရးဆြဲထားခဲ့တာကိုက ရည္႐ြယ္ခ်က္ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ေရးဆြဲခဲ့တာ
ေပၚလြင္ျပီးသားလို႔ဆုံးျဖတ္မိတယ္။
     ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြက ျမကန္ေတာင္ေျခက ပိဋကတိုက္ မွာ သီဟုိဠ္က ေထရဝါဒကို   ေဇာင္းေပးတဲ့ ပိဋကတ္သုံးပုံကိုတင္သြင္းျပီး ပိဋကတ္သန္႔စင္ေရး ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ရာဇကုမာရ္ အမတ္ၾကီးရဲ့ အသိဥာဏ္ပညာေတြ ထင္ဟပ္ေနတယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူဘုရင္၊ မင္း တည္ေဆာက္တာမဟုတ္ပဲ အမတ္တစ္ေယာက္ကတည္ေဆာက္တဲ့ ေစတီ၊ ဂု၊ ပုထိုးကို ဘုရင္၊ မင္းျဖစ္သူ က်န္စစ္မင္းၾကီးကိုယ္တိုင္
သာဓုေခၚခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ ထားခဲ့တယ္။
   အဲဒီအတြက္လည္း ရာဇကုမာရ္ရဲ့ ဂူေျပာက္ၾကီးေစတီဟာ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ဘုရင္မင္းေတြရဲ့ ကုသိုလ္ဘုရား  ေတြနဲ ့အတူ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈသူေတြရဲ့ စာရင္းဇယားမွာ ထိပ္ဆုံးကေန ပါဝင္ေနခဲ့တာပါပဲ။
ဂူေျပာက္ၾကီးမွာေရးဆြဲခဲ့တဲ့ နံရံပန္းခ်ီေတြက အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ ပိဋကတ္စာေပျဖစ္တဲ့ သုတ္၊ ဝိနည္း၊ အဘိဓမၼာတို႔ကေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေတြ ဝံသစာေပေတြထဲက ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေတြကေန မူရင္းက်ျပီး အတုယူ လိုက္နာသင့္တာေတြကို ထုတ္ႏႈတ္ေရးဆြဲထားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္လူေနမႈစနစ္နဲ႔မကင္းကြာတဲ့ သင္ၾကားစရာေတြအသင့္ပါျပီးျဖစ္တဲ့ ၅၅၀ ဇာတ္နိပါတ္ေတြ ကိုနာမည္နဲ႔တကြေဖာ္ျပခဲ့တယ္။
တကယ္ေတာ့ ၅၅၀ ဇာတ္ေတာ္ေတြဆိုတာ ၅၄၇ ဇာတ္ပဲ႐ွိျပီး အနီးဆုံး ၅၅၀ ကိုမွတ္ျပီး ၅၅၀ လို႔မွတ္ယူျခင္းပဲ၊ ေဂါတမဗုဒၶဘုရားမျဖစ္မီ ႏုစဥ္ကာလ သုေမဓာရေသ့ဘဝမွာ ဗ်ာဒိတ္ခံယူျပီးေနာက္ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာပါရမီျဖည့္စဥ္ က်င္လည္ခဲ့ရတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြကို ဘုရားျဖစ္ျပီး အခါအားေလ်ာ္စြြာေဟာၾကား
ခဲ့တဲ့ ေဒသနာျဖစ္စဥ္ေတြပဲျဖစ္တယ္၊ ၅၅၀ဇာတ္ကို ၅၄၇ ကိုလိုတဲ့ဇာတ္ကို ေဝမာလဇာတ္၊ မဟာေဂါဝိႏၵဇာတ္နဲ႔ သုေမဓပ႑ိတ ဇာတ္တို႔ကိုျဖည့္ျပီး ၅၅၀ ျပည့္ေအာင္ ၿ ဖည့္ထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းလည္း႐ွိတယ္၊   ဖက္လိပ္ဘုရားက ႐ႊံ႕မီးဖုတ္လက္ရာေတြက အဲဒီ ၅၅၀ ဇာတ္ အျပည့္ျဖစ္တယ္၊ သီဟိုဠ္ကလာတဲ့ မူက ၄၉၇ ဇာတ္ပဲျဖစ္တယ္၊ သီဟိုဠ္သာသနာဆိုတာက အခုထိျမန္မာေတြ လိုက္နာက်င့္ၾကံၾကတဲ့ ကိုယ္လုပ္မွကိုယ္ရတဲ့ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း နိဗၺာန္
႐ွိတဲ့. ေထရဝါဒီ သာသနာပဲျဖစ္တယ္။
ပုဂံကို ဝင္ေရာက္လာတဲ့ သာသနာလမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ၅၅၀ ဇာတ္ေတာ္က ၅၅၀လား ၄၇၅ လားဆိုတာၾကည့္ရင္သိႏိုင္ပါေသးတယ္၊ အခု ျမင္းကပါဂူေျပာက္ၾကီးက ၅၄၇ ဇာတ္ျဖစ္တယ္။
ျမင္းကပါဂူေျပာက္ၾကီးနံရံပန္းခ်ီရဲ့ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ေက်ာက္ဇာျပတင္း ဆီကို တက္တဲ့ ေလွခါးထစ္    ေတြမွာကို နံရံပန္းခ်ီိေတြေရးဆြဲခဲ့ေလေတာ့ ေနရာလပ္မ႐ွိေအာင္ကို အမႊမ္းအေျပာက္   ေတြထည့္သြင္းခဲတာပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဂူေျပာက္ၾကီးနာမည္ရတာျဖစ္လိမ့္မယ္။
ရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာက ပ်ဴ၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ပါဠိ ေလးဘာသာမွာ အဓိပၸါယ္အတူတူျဖစ္ေပမယ့္ ပ်ဴ၊ မြန္၊ ျမန္မာ က စကားေျပျဖစ္ေပမယ့္ ပါဠိစာဖက္မွာေတာ့ လကၤာနဲ ့ဂါထာသီကုံးထားျခင္းျဖစ္တယ္။
အမေစၥာ ရာဇကိေစၥသု ဗ်ာဝေတာ သတိ မာဝိ ဒူ လို႔ေရးဖြဲ ့ျခင္းဟာ ထိုရာဇကုမာရ္ဆိုတဲ့ အမတ္ဟာ မင္းမႈကိစၥေတြမွာ ေၾကာင့္ၾကစိုက္တတ္ျပီး သတ၊ ဥာဏ္ပညာ႐ွိတဲ့သူလို႔အဓိပၸါယ္ရတယ္။
အဲဒီ စာေၾကာင္းေရ (၁၀) ကေန(၃၀) ေရာက္ေတာ့ ရာဇကုမာရ္ ရာထူးတက္သြားျပီ     ၿဖစ္တယ္ေျပာရေတာ့မယ္၊
“ ေသာတံ မဟာမေစၥာ ဗိမၺံေသာ ဝ႑ယံ သုဘံ၊ ပတိ႒ာ ပိယကာေရသိ၊
ဂုဟံ ကဥၥနထူပိကံ "လို႔ေရးထိုးသြားျပီျဖစ္တယ္
အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ထိုရာဇကုမာရ္မည္ေသာ အမတ္ၾကီးသည္ တင့္တယ္ေသာ၊ ေ႐ႊျဖင့္ျပီးေသာ
ထိုဆင္းတုကို ဌာပနာ၍ ေ႐ႊအထြတ္မူေသာ လိႈဏ္ဂူျပဳ၏။တဲ့
ပညာရွင္မ်ားကလည္း   က်န္စစ္မင္းရဲ့သားျဖစ္မျဖစ္ကို  စဥ္းစားဖို႔အတြက္ ဆိုင္ရာ   ေက်ာက္စာဖတ္ပညာ႐ွင္မ်ားက  ေလးဘာသာလုံးမွာလည္း ရာဇကုမာရ္က က်န္စစ္မင္းၾကီးရဲ့  ေက်းဇူးဂုဏ္ကို ေအာင့္ေမ့ဆင္ျခင္လို႔ ျပဳတဲ့ဒီကုသိုလ္မွာက်န္စစ္မင္းၾကီးရဲ့ ေမြးေက်းဇူးဆိုတဲ့ ဂုဏ္ကိုေကာက္ယူ လို႔ရမယ့္ စကားလုံးနဲ ့အေထာက္အကူရေစမယ့္ စကားလုံးပါဝင္ျခင္းမ႐ွိဘူး
လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ထိုပါယ္မယား၊ ၾတိေလာကဝဋံသကာေဒဝီမိဖုရား ဦးေဆာက္ပန္းရဲ့သား မင္းမႈေရးရာကြ်မ္းက်င္သူ ရာဇကုမာရ္ ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တစ္ေထာင္နီးပါးကပင္ အသ္ိဥာဏ္ပညာတရားဓမၼတို႔နဲ႔ ျပည့္စုံျပီး လုပ္ရပ္အားလုံးကို ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိရည္မွန္းခ်က္႐ွိ႐ွိနဲ႔
လုပ္ေဆာင္သြားတဲ့အျပင္ သူ႔ႏွလုံးသားကိုပါထည့္သြင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ေနွာင္းလူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ သာသနာလမ္းေၾကာင္း အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းနဲ ့စာေပ လမ္းေၾကာင္းတို႔အတြက္ သူ႔လုပ္ရပ္ ေတြက ထိပ္ဆုံးကထားေနရျခင္းပဲလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ျမင္းကပါဂူေျပာက္ၾကီးထဲက နံရံပန္းခ်ီဟာ ပုဂံမွာ ႏွစ္အေစာဆုံး၊  လက္ရာအေကာင္းဆုံး၊  ေဆးေရာင္အက်န္ဆုံးနဲ ့နံရံပန္းခ်ီက်န္႐ွိဧရိယာစတုရန္းေပ ၄၇၇၉ ဒႆ     မ ၀၉ ထိက်န္႐ွိေနပါတယ္၊ ဒါဟာေရးဆြဲခဲ့သမွ်ရဲ႕  ၃ ပုံ ၂ ပုံသာက်န္႐ွိျခင္းျဖစ္လို႔ ဒီဧရိယာကို ဆက္လက္ျပီးက်န္႐ွိေစျခင္ပါတယ္။
အခု ပုဂံေဒသကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ဖို႔ၾကိဳးစားေနျပီျဖစ္လို႔ ထိုပါယ္မယားရဲ့သား ရာဇကုမာရ္ရဲ့ ျမင္းကပါဂူေျပာက္ၾကီးနဲ႔ သူ႔ဝမ္းထဲမွာငုံ ထားတဲ့နံရံပန္းခ်ီေတြကို   ျမန္မာရဲ့အေစာင့္ေ႐ွာက္ခံသာမက ကမၻာရဲ့ အေစာင့္ေ႐ွာက္ခံဘဝကိုရျပီး ကမၻာတည္သ၍လည္း သူ့႔လုပ္ရပ္ကိုတည္ပါေစ လို႔ ဆႏၵျပဳရင္း ထိုပယ္မယား၏သားတစ္ေယာက္ ကို ဒီမွာပဲနိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

ဒီဇိုင္း မ်ဳိးေဆြသန္း
၅ နာရီ ၁၀ မိနစ္
ေမာနင္းစတား၊ ရန္ကုန္။

No comments:

Post a Comment