[X] Choose Font Here

Thursday, November 21, 2013

လူ႕ၿပည္က အပ္တစ္စင္း နဲ႕ နတ္ၿပည္က အပ္တစ္စင္း ထိခါနီးမွ လြဲေခ်ာ္ၿခင္း အေၾကာင္းမ်ား (၁)

မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ တို႕ ပန္း၀င္ခါနီး ေၿခေခါက္လဲသြားရင္ေတာင္ ေဘးကၾကည့္ေနတဲ့သူေတြအဖို႕ ဟာ ခနဲ ဟင္ ခနဲ မခ်င့္မရဲ တႏုံ႕ႏုံ႕ၿဖစ္ၾကရေသးတာ ...လူ႕ၿပည္က အပ္တစ္စင္း နဲ႕ နတ္ၿပည္က အပ္တစ္စင္းတို႕ ထိေတြ႕ခါနီးမွ လြဲသြားတယ္ ၊ သူတို႕ ထိေတာ့ ေတြ႕ေတာ့မွာကို ဟိုးအစထြက္လာထဲက ၾကည္ႏူးေက်နပ္မွဴနဲ႕ အစဥ္တစိုက္ၾကည့္လာတဲ့သူေတြအဖို႕ ကေတာ့ မခ်င့္မရဲ တႏုံ႕ႏုံ႕ သာမက ခံစားရေတာ့မွာ ။ ဒါက ေဘးလူအဆင့္ေပါ့ ။

ကာယကံရွင္ေတြမွာေတာ့ သူတို႕အေမွ်ာ္လင့္ၾကီး ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ လက္၀ယ္ရခါနီး ရတနာေလးဟာ ၿဗဳန္းဆို ေပ်ာက္သြားရင္ မယုံႏို္င္မွဴ နဲ႕အတူ တစ္ေၿမ႕ေၿမ႕ ပူေဆြးတဲ့ေသာက ကိုခံစားရမွာ ။

ပုံမွာၾကည့္ပါဦး ။ ၂၈ ပတ္မွာ ကေလးေလးက အဂၤါစုံေနပါၿပီ ။ သူေလးမိခင္ရဲ႕ဗိုက္ထဲစေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ဘယ္အရြယ္ ဘယ္လို ဘာေတြဖြံ႕ၿဖိဳးတယ္ဆိုတာကို Ultrasound ကေနတဆင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္သိလာရတဲ့  ကိုယ့္ေသြးသား ေလးရယ္လို႕ ခ်စ္ခင္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ မိဘေတြဟာ သူေလး ၈ လမွာ ရုတ္တရက္ ခြဲခြာသြားမယ္ဆို ယုံေတာင္ ယုံႏိုင္မယ္မဟုတ္ဘူး ။

ကေလးေလးဟာ Placenta Previa ေၾကာင့္ ဆုံးသြားတယ္ တဲ့ ။

က်မ ကေတာ့ ေဘးလူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ မခ်င့္မရဲ စိတ္မေကာင္းၿပီး ဘာေၾကာင့္ Placenta Previa ဟာ ေသတဲ့အထိ ၿဖစ္ႏိုင္သလဲ လို႕ တႏုံ႕ႏုံ႕ အေတြးနဲ႕ လက္လွမ္းမွီရာ စာေတြကို ရွာဖတ္ၿပီး မိတ္ေဆြတို႕ကိုလဲ ဗဟုသုတ အေနနဲ႕ ဖတ္ေစခ်င္လို႕ ဒီႏုတ္စ္ေလးကို ကူးေရးေပးတာပါ ။

သေႏၶတည္ျခင္း၊ သေႏၶတားျခင္း၊ သေႏၶရေစျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ .........ေဒါက္တာေအးေက်ာ္(ဇ ီ၀ကမၼေဗဒ)
http://www.mediafire.com/download/b8xndjhddiz99y3/%E1%80%B1%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B9+-+%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%80%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9.pdf

မွာ ဒီလိုေရးပါတယ္ ။

စာမ်က္ႏွာ ၁၀၈

ည ) အခ်င္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား

အခ်င္းသည္ သေႏၶသားက်န္းမာဖြံ႕ၿဖိဳးမွဴအတြက္မည္မွ်အေရးၾကီးေၾကာင္း ေဖာ္ၿပခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္ ။အခ်င္း၏ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သေႏၶသား၌သာမက မိခင္အတြက္ပါ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္းဗဟုသုတအၿဖစ္သိထားသင့္ပါသည္ ။

အခ်င္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
၁)Abruptio Placenta  အခ်ိန္မတိုင္မီ အခ်င္းကြာၿခင္း ႏွင့္ 
၂)Placenta Previa  အခ်င္းေရွ႕ေရာက္ၿခင္း အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္မွ်တင္ၿပေပးပါမည္။

Abruptio Placenta ဆိုသည္မွာ သေႏၶသား ရက္ပတ္ ၂၀ မတိုင္မီ အခ်င္းသည္ သားအိမ္နံရံမွကြာသြားၿခင္းကို ဆိုလိုပါသည္

ထိုသိ္ု႕ၿဖစ္ရၿခင္းမွာ

- ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿခင္း
- ခ်က္ၾကိဳးတိုလြန္းၿခင္း-နာတာရွည္ ေသြးတိုးေရာဂါ
- ကို္ယ္၀န္ဆိပ္တက္ၿခင္း
-ၾကီးထြားလာေသာသားအိမ္မွ ေသြးေၾကာမၾကီးအားဖိမိၿခင္း-အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ၿခင္း-ငါးၾကိမ္အထက္ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿခင္းစသည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ၿဖစ္ရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။အခ်ိန္မတိုင္မီ အခ်င္းကြာသြားမွဴေၾကာင့္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါေနာက္ဆက္တြဲ အရွဳပ္အေထြးမ်ားၿဖစ္ေပၚလာနို္င္ပါသည္ ။

က) ေသြးသြန္ၿခင္း
ခ)ေသြးခဲမွဴၿဖစ္စဥ္ပ်က္ယြင္းၿခင္း
ဂ)ေရွာ့ခ္ Shock ရၿခင္း
ဃ)ကေလးငယ္ ရွင္သန္ရန္ အခက္အခဲၾကဳံရၿခင္း
င) ရုတ္တရက္ေက်ာက္ကပ္လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးသြားၿခင္း
စ) မိခင္သို႕မဟုတ္ ကေလးေသဆုံးၿခင္းPlacenta Previa  အခ်င္းေရွ႕ေရာက္ၿခင္း

အခ်င္းသည္ သားအိမ္၏ေအာက္ပိုင္း၌ တြယ္ကပ္ၿခင္းေၾကာင့္ သားအိမ္အ၀သို႕ေရာက္ေနၿခင္း  သို႕မဟုတ္ သားအိမ္အ၀အား ဖုံးအုပ္ထားၿခင္း ရွိပါက ယင္းအေၿခအေနကို Placenta Previa  အခ်င္းေရွ႕ေရာက္ၿခင္း ဟု ေခၚပါသည္။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေလာင္း ၂၀၀ တြင္ အခ်င္းေရွ႕ေရာက္ၿခင္း တစ္ ဦး ရွိႏိုင္ပါသည္ ။
အခ်င္းေရွ႕ေရာက္ၿခင္းအေၾကာင္းကို ဇာစ္ၿမစ္ကိုအတိအက်မသိႏိုင္ၾကေပ ။ သို႕ေသာ္မၾကာခင္က ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာကို္ယ၀န္ေဆာင္ခဲ့ၿခင္း ၊ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ၿခင္း ႏွင့္ ယခင္က ကို္ယ၀န္ကို ခြဲစိတ္ေမြးဖြားခဲ့ၿခင္းမ်ားသည္ အခ်င္းေရွ႕ေရာက္မွဴကို ၿဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းမ်ားၿဖစ္သည္ဟု လက္ခံထားၾကပါသည္။

အခ်င္းေရွ႕ေရာက္ေသာကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား ေဆးရုံ၌ တက္ေရာက္ေစ၍ နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးပါက မိခင္အတြက္ အႏၱရာယ္မရွိႏိုင္ပါ ။
ေသခ်ာစြာဂရုတစိုက္ေစာင့္ေွရာက္မွဴေၾကာင့္ ကေလးေသႏွဳန္းက်ဆင္းသြားသည္ဆိုေသာ္လည္း ေသဆုံးမွဳႏွဳန္းမွာ ၁၅% မွ ၂၀% ထိရွိေနပါေသးသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိန္းမ အဂၤါမွ ေသြးဆင္းၿခင္းၿဖစ္ခဲ့လွ်င္ အထက္ေဖာ္ၿပပါ အခ်ိန္မတိုင္မီ အခ်င္းကြာၿခင္း ႏွင့္ အခ်င္းေရွ႕ေရာက္ၿခင္းမ်ား ၿဖစ္ႏိုင္ပါသၿဖင့္ ခ်က္ၿခင္း ေဆးရုံ ၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႕ သြားေရာက္ၿပသ၍ လိုအပ္ေသာၿပဳစု ကုသမွဴကို ခံယူရမည္ ၿဖစ္ပါသည္ ။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Placenta Previa Causes,Symptoms, Treatments

http://www.webmd.com/baby/understanding-placenta-previa-basics

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ထပ္မံရွာဖတ္ၿပီး ဆက္ကူးေရးေပးပါမယ္ ။